اخبار فارس من افکار سنجی دانشکده انتشارات توانا فارس نوجوان

اردوان مجیدی

پژوهشگر و تحلیلگر

تعداد اخبار ۱۰۳

    حیا، چیستی و چگونگی محافظت و تقویت آن
    تعلیم و تربیت | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱
    جوهره و ماهیت تمدن
    تعلیم و تربیت | ۱۴۰۱/۷/۲۷
    همراه اول