اخبار فارس من افکار سنجی دانشکده انتشارات توانا فارس نوجوان

جامعه  /  رفاه و آسیب های اجتماعی

۴۰۰ داروی مورد نیاز بازنشستگان از شمول بیمه خارج شده‌اند

رئیس کانون عالی بازنشستگان کارگری کشور گفت: ۴۰۰ قلم دارو در سال جاری از پوشش بیمه‌های پایه خارج شده اند.

۴۰۰ داروی مورد نیاز بازنشستگان از شمول بیمه خارج شده‌اند

به گزارش خبرنگار گروه رفاه اجتماعی خبرگزاری فارس، محمد اسدی، رئیس کانون عالی بازنشستگان کارگری کشور اظهار کرد: خبرنگاران سربازان تلاشگر اصلی تمامی جنگ های نرم هستند به طوری که در تمامی جنگ ها چه سخت و نرم و بحران ها حضور دارند و در صف مقدم قرار دارند.

اسدی عنوان کرد: مجموعا بازنشستگان تامین اجتماعی حدود ۴میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی داریم که حقوق آن‌ها از آسازمان دریافت می شود. ۳۶۰ کانون استانی و شهرستانی داریم و ۳هزار نفر هیات مدیره های کانون هستند.

وی افزود: پیگیری امور مشکلات بازنشستگان صندوق و قوانین و حدماتی و رفاهی از مهمترین وظیفه ماست.

اسدی تاکید کرد: تورم تقریبا به تمام اقشار حامعه فشار وارد کرده است و به افراد با درآمد ثابت مانند بازنشستگان بیشتر مشکلات را وارد کرده است و تورم با حقوق ناسازگار است و دلیل محدودیت در آمد بازنشستگان ایت که نمی توانند اضافه کاری و در آمد اضافی داشته باشند.

60درصد بازنشستگان کمتر از 5میلیون حقوق می‌گیرند

وی ابراز کرد: بالای ۶۰ درصد بازنشستگان حداقل و پایین‌ترین حقوق دریافت می کنند و ما بازنشستگانی داریم که یک سوم ۵میلون و ۳۰۰ هزار تومان را دریافت می کنند و شرایط بازنشستگان تامین اجتماعی از سایر صندوق ها بیشتر در رنج هستند.

وی افزود: میانه بگیران ۳۰ درصد هسنتد که بین ۸ میلیون تا ۱۵ میلون نفر دریافت می کنند و گلایه آنها بیشتر آنها از حقوق است و بخس اعظمی از آن ها فاقد مسکن هسنتد و حقوق آنها در اسکان هزینه می شود.

رئیس کانون عالی بازنشستگان کارگری کشور  ابراز کرد: برای جامعه کارگری جریانی به نام شوای عالی کار داریم و قانونی است و حداقل حقوق براساس تورم موجود جامعه کار را مشخص می کند. تورم بانک مرکزی اعلام شده با نرخ افزایش مزد بی نهایت فاصله دارد و این به خاطر نادیده گرفتن قانون است.

وی عنوان کرد: ماده ۹۶ تامین اجتماعی به صراحت می گوید تامین اجتماعی مکلف است حداقل سالی یکبار باید حقوق بازنشستگان برابر تورم و معیشت افزایش دهد و این باید از سوی هیات وزیران تصویب شود و بعضا شاهد برخی مشکلات در این حوزه هستیم.

وی یکی از مسائل و مشکلات بازنشستگان را درمان دانست و عنوان کرد: در درمان بازنشستگان ما قانون با صراحت می گوید ماده ۵۴ تامین اجتماعی به صراحت می گوید صفر تا صد بیمه شدگان درمان باید از سوی سازمان پرداخت شود اما می بینیم بیمه ها نگاهشان با درمان در پرداختی ها تعرفه ها در بخش خصوصی را پرداخت می کنند.

وی ادامه داد: درمان در کشور ما پزشک محور است و پزشک تصمیم می گیرد که درمان بیمار چگونه باشد و طوری تلقین می شود که در آن بیمارستان درمان شود. اگر با تأمین اجتماعی قرارداد داریم  تعرفه بخش عمومی و خصوصی را پرداخت می کنند. از این رو باید به بیمه های تکمیلی حرکت کنیم و این بار مضاعف ایجاد می‌کند.

اتمام قرارداد با آتیه سازان حافظ در آبان ماه

وی ادامه داد: در مراکز ملکی تامین اجتماعی درمان اضافه می شود اما پاسخگوی تعداد مراجعه کنندگان نیست و باید حداقل ماه ها برای یک بیماری خاص و عیر اورژانسی در صف بمانند و ناچار باید منتظر بمانند یا به بیمارستان های دیکر مراجعه کنند اما کیفی بیمارستان های تأمین اجتماعی از برخی بیمارستان علی خصوصی از نظر هتلینگ رقابت می کنند.

وی با اشاره به قرارداد بیمه‌های تکمیلی بازنشستگان گفت: قرارداد با آتیه سازان حافظ تا آبان ماه است و تمام می شود.

تامین اجتماعی سرمایه کارگران و بین النسلی است

 اسدی گفت: تامین اجتماعی سرمایه کارگران و بین النسلی است و هیج کسی نباید به سرمایه دست درازی کند اما می بینیم مدیریت بنگاه های اقتصادی تامین اجتماعی حرکت هایی می شود که در هر صورت دخالت می شود.

وی افزود: به بهانه اصل ۴۴ قانون را برای بانک رفاه ایجاد کرده اند و ۶۷ درصد مدیریت این بانک را وزارت اقتصاد اداره می کند و سود ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان آن به تأمین اجتماعی بر می‌گردد و  ۱۵۰۰ میلیارا تومان معادل ۶۷ درصد مالیات از این میزان داشته است. ما نگران این هستیم که این مسیر به کجا می رود.

باید ۲۵ درصد متناسب سازی حقوق بازنشستگان پرداخت شود

وی با اشاره به چگونگی اجرای همسان سازی بازنشستگان گفت: فلسفه همسان سازی به این خاطر است که امسال افزایش حقوق ۲۷درصد بر حداقل بگیر ها و ۲۱ درصد سایر سطوح در آمدی مصوب شد اما سطح برقراری باید با امروز حفظ شود اما در گذشته یکبار انجام شد و ۷۵درصد متناسب سازی در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ صورت گرفت اما ۲۵ درصد آن ماند. از اول ابتدای سال توانستیم برای ۱۴۰۰ این میزان معوقه متناسب سازی را بگیریم که بازنشستگان انتطار دارند معوقه ۱۴۰۰ را نیز پرداخت کنند.

وی افزود: هر دستی که بخواهد در داخل جیب بیت المال تامین اجتماعی برود، قطعا باید منتظر برخورد و واکنش جامعه بازنشستگان تامین اجتماعی باشد و خودکرده را تدبیر نیست! ما درباره خود بانک رفاه و سود بانک رفاه از شورای عالی امنیت ملی پیگیری‌هایی کردیم که امیدواریم به همراه پیگیری‌های حقوقی نتیجه بدهد.

اسدی درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: برای آنکه فاصله متوسط بگیران فاصله خود را در زمان برقراری مستمری با حداقل بگیران حفظ کنند، متناسب سازی انجام می‌شود که ۷۵ درصد آن برای سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پرداخت شد و ۲۵ درصد آن مانده که در احکام بازنشستگان نیز آمده اما پرداخت نشده است. 

حقوق بازنشستگان به اندازه تورم افزایش یابد

این عضو کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: ما در حال تعامل با مجلس هستیم تا دولت مکلف شود حقوق بازنشستگان را به اندازه تورم افزایش دهد تا هرساله نیازمند متناسب سازی حقوق بازنشستگان نباشیم.

وی با اشاره به موضوع شرکت یک عضو از بازنشستگان به اعضای کارگری شورای عالی کار گفت: باتوجه به تاثیر حقوق کارگران بر حقوق بازنشستگان به نظر می‌رسد ما باید یک کرسی رای در شورا داشته باشیم و به مجلسی‌ها در چهارچوب پیشنهاد گفتیم که ما نیز مانند کارگران و کارفرمایان حداقل یک نماینده داشته باشیم. 

رنج بازنشستگان تامین اجتماعی از حذف ۴۰۰ قلم دارو

اسدی در رابطه با موارد تحت پوشش اقلام‌ دارویی در بیمه‌های پایه گفت: ۴۰۰ قلم دارو در سال جاری از پوشش بیمه‌های پایه خارج شده است. داروهایی که از شمول لیست‌های تحت پوشش بیمه خارج شده، مثل ویتامین و مسکن‌ها بقای بازنشسته را تضمین می‌کند و بازنشسته بدون این داروها نمی‌تواند زنده بماند و سرپا باشد و این داروها تنها برای جوانان جنبه غیرضروری دارد اما از لیست‌ها حذف شده است. از زمانی که نسخه‌ها الکترونیکی شده، مستنداتی نیز نزد بازنشستگان وجود ندارد تا بازنشسته شکایت کند و بگوید از من مبلغی بابت دارو اخذ شده است. ما مکتوب به شورای عالی بیمه نامه زده‌ایم و گفته‌ایم باید بررسی شود که چند درصد داروهای خارج شده از پوشش برای بازنشستگان با نظر پزشکان ضروری است.

وی تاکید کرد: متاسفانه شفاف‌سازی در حوزه دارویی وجود ندارد. ما در شورای عالی بیمه نماینده نداریم و خود شرکت‌های بیمه و دولت در آن حضور یافته و پاسخگو نیستند. 

وی درباره برنامه هفتم توسعه و مفاد پیش نویس دولت درباره بازنشستگان گفت: اصلاحات پارامتریک درباره سن و سابقه‌ در صندوق‌ها لازم است اما حقوق کارگر شاغل که هم صنف ماست هم باید رعایت شود و ظلم نشود. بهترین راه این است که قانون عطف به ما سبق نشود و کارگرانی که از یک تاریخ مشخص حق بیمه می‌دهند مشمول قوانین جدید و اصلاحات شوند. 

 ما در مجلس فعلی بی صدا هستیم 

اسدی تصریح کرد: ما در مجلس فعلی بی صدا هستیم و صدای صنفی در مجلس فارغ از نگاه سیاسی نداریم. کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی متاسفانه منافع‌شان پیگیرکننده ندارد. ما نیازمندیم در مجلس حداقل ۵ نفر پیگیر حقوق بازنشستگان حرفه‌ای و صنفی لازم داریم که تابع تشکل‌ها باشند. لذا باید در این انتخابات اهمیت حضور بازنشستگان جدی‌تر است‌ و ما پیش‌بینی می‌کنیم حضور بازنشستگان از سایر اقشار و گروه‌های اجتماعی بیشتر باشند.

پایان پیام/

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

پر بازدید ها

  پر بحث ترین ها

   بیشترین اشتراک

    اخبار گردشگری globe
    تازه های کتاب
    اخبار کسب و کار تریبون
    همراه اول