اخبار فارس من افکار سنجی دانشکده انتشارات توانا فارس نوجوان

اقتصادی  /  بازار

مدارک و هزینه های ثبت شرکت

مدارک و هزینه های ثبت شرکت از جمله الزاماتی هستند که برای شروع کسب و کار جدید، تاسیس یک شرکت و ثبت برند تجاری مورد نیاز می‌باشند. شخص یا اشخاصی که تصمیم دارند شرکتی راه اندازی کنند اولین سوالی که با آن روبرو می‌شوند این است که چه میزان هزینه اولیه برای شروع نیاز دارند؟

مدارک و هزینه های ثبت شرکت

مدارک و هزینه های ثبت شرکت از جمله الزاماتی هستند که برای شروع کسب و کار جدید، تاسیس یک شرکت و ثبت برند تجاری مورد نیاز می‌باشند. شخص یا اشخاصی که تصمیم دارند شرکتی راه اندازی کنند اولین سوالی که با آن روبرو می‌شوند این است که چه میزان هزینه اولیه برای شروع نیاز دارند؟

اگر شما هم با این سوال روبرو هستید، این مطلب را تا پایان دنبال کنید. به شما اطمینان می‌دهیم در پایان این مطلب پاسخ همه سوالات‌ خود را خواهید یافت.

مدارک و هزینه های ثبت شرکت در ایران

در ایران شرکت‌های تجاری در اشکال مختلف وجود دارد. مطابق ماده 20 قانون تجارت کشور، شرکتهای تجاری شامل:

شرکت‌های سهامی (خاص و عام)
شرکت با مسئولیت محدود
شرکت تضامنی
شرکت مختلط غیر سهامی
شرکت مختلط سهامی
شرکت نسبی
شرکت تعاونی

می‌باشند که در ادامه مدارک و هزینه لازم برای ثبت هریک از شرکتهای فوق را شرح خواهیم داد.

مدارک و هزینه های ثبت شرکت‌های سهامی

شرکت‌های سهامی به دو دسته خاص و عام تقسیم می‌شوند:

هزینه و مدارک مورد نیاز ثبت شرکت سهامی عام

دو نسخه اساسنامه ی شرکت
دو نسخه اظهارنامه
دو نسخه صورتجلسه‌ی مجمع عمومی موًسسین
دو نسخه صورتجلسه‌ی هیات مدیره
آگهی دعوت مجمع موسسین در روزنامه‌ی تعیین شده
فتوکپی شناسنامه‌ی مدیران (در مورد اشخاص حقوقی ارائه‌ی برگ نمایندگی الزامی است)
گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35 % سرمایه‌ی شرکت
ارائه‌ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

هزینه مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی عام

شرکت‌های سهامی عام با هدف جمع آوری سرمایه‌های کوچک برای فعالیت‌های اقتصادی بزرگ تاسیس می‌شوند. این کار از طریق فروش سهام در بورس اوراق بهادار انجام می‌شود. موسسین چنین شرکت‌هایی می‌توانند بخشی از سرمایه شرکت را از فروش عمومی سهم به مردم تامین کنند.

حداقل هزینه برای ثبت شرکت با سهامی عام در تهران از 790 هزار تومان و در شهرستان‌ها از 490 هزار تومان می‌باشد.

حداقل سرمایه اولیه برای ثبت چنین شرکتی مبلغ پنچ میلیون ریال می‌باشد و 35% این مبلغ باید به صورت نقدی تامین گردد.

مدارک و هزینه‌های ثبت شرکت سهامی خاص

دو برگ اظهارنامه شرکت
دو جلد اساسنامه شرکت
دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین
دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب
کپی شناسنامه برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی (همه‌‌ی اعضای هیات مدیره، سهامداران و بازرسین)
کپی کارت ملی برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی (همه‌ی اعضای هیات مدیره ،سهامداران و بازرسین)
ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه اولیه شرکت از بانکی که حساب شرکت در آن جا افتتاح شده است.
ارائه تقویم‌نامه کارشناس رسمی دادگستری (اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیر منقول باشد)
ارائه اصل سند مالکیت (اگر اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت باشد)
گواهی عدم سوءپیشینه‌ی کیفری تمام اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکت
ارائه‌ی اقرارنامه‌ی همه‌ی اعضای هیات مدیره مبتنی‌بر اینکه کارمند رسمی دولت نیستند و مدیر عامل مبنی بر اینکه در شرکت دیگری سمت مدیریت عامل را دارا نیست.
امضاء وکالتنامه
ارائه‌ی اصل قیم‌نامه در صورتی‌که یکی از اعضا دارای اهلیت نباشد.
در صورتیکه اعضا یا سهامداران شخص حقوقی باشند، کپی آگهی تاسیس، روزنامه‌ی رسمی، کپی روزنامه‌ی رسمی آخرین تغییرات شرکت، کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده‌‌ی نماینده‌ی شخص حقوقی الزامی است.
در صورت حضور سهامدار خارجی در صورتیکه شخص حقیقی باشد کپی برابر اصل پاسپورت و ترجمه‌ی رسمی آن، در صورتیکه شخص حقوقی باشد ارائه‌ی گواهی ثبت شرکت در مرجع ثبت شده‌ی آن کشور که مبین آخرین وضعیت شرکت و ترجمه‌ی رسمی آن، همینطور اصل و ترجمه‌ی وکالتنامه
ارائه‌ی مجوز مربوط به فعالیت از مرجع ذیربط در صورت نیاز

هزینه های ثبت شرکت سهامی خاص

در بیشتر سامانه‌ها و موسسات ثبتی هزینه ثبت شرکت سهامی خاص از ثبت شرکت با مسئولین محدود بیشتر است. همین امر موجب شده تا تعداد شرکا در زمان تشکیل شرکت سهامی خاص حداقل یعنی 5 نفر در نظر گرفته شود. این تعداد در شرکت‌ها با مسئولیت محدود 2 نفر است. هزینه ثبت شرکت با سهامی خاص شامل موارد زیر می‌باشد:

حق الوکاله وکیل و حق ثبت شرکت سهامی خاص.
هزینه تنظیم اوراق مربوط به ثبت شرکت سهامی خاص از جلمه اساسنامه و اظهارنامه و متن صورت جلسات.
هزینه ورود سیستمی کلیه اوراق تنظیم شده.
پرداخت هزینه روزنامه‌های رسمی و روزنامه کثیرالانتشار شرکت ثبت شده سهامی خاص.
هزینه تنظیم و ثبت اشخاص حقوقی شرکت از جمله معرفی نامه اشخاص حقوقی و استعلام‌های مربوطه برای اشخاص حقوقی.
هزینه تنظیم و ثبت کد فراگیر اشخاص غیر ایرانی.
هزینه ثبت شرکت سهامی خاص در شهرستان‌ها و شهرهایی به جزء تهران با هزینه کمتر و بدون وکیل انجام می‌شود.

مدارک و هزینه‌هایی که برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود نیاز است:

شرکت با مسئولیت محدود باتوجه به قراردادی که بین شرکا در قالب شرکت‌نامه امضامی‌شود، تشکیل می‌شود. چنین شرکت‌هایی از طریق پذیره‌نویسی عمومی تشکیل نمی‌شود و موضوع فعالیت شرکت که در شرکت‌نامه درج شده باید مشروع مشروع باشد و قصد ورضای شرکا باید با امضای آنها اعلام شود. مدارکی که برای ثبت این شرکت لازم است به شرح زیر می‌باشد:

دو برگ تقاضانامه ی ثبت شرکت ها با مسئولیت محدود
دو برگ شرکت نامه
دو نسخه از اساسنامه
دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی موًسسین و هیاًت مدیره
فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران (اگر مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود)
اخذ و ارائه مجوز مربوطه (در صورت نیاز)

هزینه‌های مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

هزینه تنظیم اساسنامه واظهارنامه واوراق ثبتی
هزینه حق الدرج
هزینه حق الثبت
هزینه روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار
پوشه، گیره، پست و اقلامی از این دست
تعین نام
حق الوکاله
مهر شرکت

مدارک و هزینه های ثبت شرکت تضامنی

برای تشکی شرکت تضامنی تنظیم و امضای شرکت‌نامه الزامی است. در این شرکت‌نامه باید حدود، مشارکت، وظایف، اختیارات و حقوق هر یک از اعضا تصریح گردد. طبق ماده 47 قانون ثبت شرک، شرکت‌نامه بایدحتما ثبت شود در غیر اینصورت در هیچ یک از محاکم پذیرفته نمی‌باشد. به این ترتیب شرکت‌نامه باید به صورت کاملا رسمی تنظیم گردد. سایر مدارک موردنیاز برای ثبت شرکت‌های تضامنی به شرح زیر است:

دو برگ تقاضانامه
دو برگ شرکت‌نامه
دو نسخه اساسنامه
فتوکپی شناسنامه‌ی شرکا
مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

مدارک ثبت شرکت تعاونی

حداقل اعضای هر تعاونی نباید از 7 نفر کمتر باشند. هریک از مدارک ذکر شده باید در 4 نسخه ارائه شوند:

صورتجلسه‌ی تشکیل مجمع موسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیئت مدیره‌ی منتخب و بازرسان و مدیر عامل شرکت
اساسنامه‌ی مصوب مجمع عمومی
دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
درخواست کتبی ثبت
طرح پیشنهادی و ارائه‌ی مجوز وزارت تعاون
رسید پرداخت مقدار لازم التاادیه‌ی سرمایه، طبق اساسنامه
مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه‌ی مجمع عمومی عادی
موافقت نامه‌ی تشکیل شرکت یا اتحادیه
مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه

در این شرکت‌ها هیات مدیره تعاونی بعد از ثبت باید از اداره تعاون، پروانه تاسیس دریافت نمایید و بعد از اخد این پروانه می‌تواند به فعالیت بپردازد. مدارک لازم جهت اخذ پروانه تاسیس به شرح زیر است:

1- فتوکپی مدارک ثبت تعاونی که از مرجع ثبت دریافت شده است.
2- نسخه‌ای از روزنامه رسمی که آگهی تشکیل شرکت تعاونی در آن چاپ شده است.
3- تقاضانامه برای اخذ پروانه تاسیس که به عنوان اداره تعاون نوشته شده است.

مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط سهامی

یک نسخه مصدق از شرکت نامه
یک نسخه مصدق از اساسنامه
اسامی مدیر یا مدیران شرکت
نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40،41،44
نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از پرداخت تمام سرمایه‌ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه‌ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه‌های غیر نقدی

اسناد مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

یک نسخه‌ی مصدق از شرکت‌نامه
یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه (اگر باشد)
اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.

چند نکته حائز اهمیت در ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

در اسم شرکت مختلط یا حداقل نام یکی از شرکاء ضامن باید ذکر شود.
شرکت تنها با تنظیم شرکت‌نامه تشکیل می‌شود.
بر طبق اساسنامه و شرکت‌نامه روابط شرکاء تعیین می‌گردد.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت نسبی

یک نسخه‌ی مصدق از شرکت نامه
یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه (در صورت وجود)

اسناد لازم جهت ثبت شرکت‌های خارجی:

اظهارنامه‌ی ثبت
یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه‌ی شرکت
یک نسخه‌ی مصدق از اختیار نامه‌ی عمده‌ی شرکت در ایران (در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد یک نسخه‌ی مصدق از اختیارنامه‌ی هر یک از آنها نیز باید ارائه شود)
داشتن مجوز(قرارداد قانونی) با یکی از وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های دولتی و یا چنانچه شرکت خارجی
شرایط عملیات شرکت باید به موجب امتیازات صحیح و منطقی مقرر شده باشد.

هزینه‌های ثبت شرکت در ایران

در بخش قبل مدارک و هزینه‌های ثبت شرکت‌های مختلف در ایران شرح داده شد. اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که نمی‌توان یک مبلغ ثابت و تعیین شده‌ای برای ثبت شرکت ارائه داد. زیرا هزینه‌های ثبت شرکت، ثبت برند تجاری، ثبت تغییرات شرکت، ثبت اختراع و ... برای شرکت‌های مختلف متفاوت بوده و با توجه به نوع شرکت تعیین می‌گردد. هزینه‌های قانونی برای ثبت شرکت شامل هزینه‌های تمبر ثبتی است که متفاوت است. همچنین برای آنکه بتوان میزان هزینه‌ها را به صورت دقیق محاسبه کرد باید در سامانه ثبت شرکت نیک یا هر سیستم اداره ثبت شرکت دیگری فرم‌های لازم را تکمیل نمایید. در حالت کلی می‌توان گفت هزینه‌های ثبت شرکت موارد زیر را شامل می‌شود:

هزینه ثبت و استعلام شرکت
هزینه تنظیم اساسنامه ثبت شرکت و اوراق ثبتی
هزینه پستی، پاکت، پوشه و دیگر متعلقات
هزینه آگهی‌های ثبتی
هزینه پلمپ دفاتر تجاری
هزینه پرونده مالیاتی و دریافت کد اقتصادی
هزینه حق الوکاله و موسسه

سامانه ثبت شرکت نیک

برای کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با شرایط ثبت شرکت، ثبت برند، ثبت تغییرات شرکت، مدارک و هزینه های ثبت شرکت و هرآنچه در ارتباط با تاسیس  و راه اندازی شرکت باید بدانید کافیست با مشاورین نیک از طریق شماره تماس 02188888822 تماس حاصل فرمایید.

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید
این مطلب تبلیغاتی است و محتوای آن توسط سفارش دهنده تهیه شده است.
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

پر بازدید ها

  پر بحث ترین ها

   بیشترین اشتراک

    اخبار گردشگری globe
    اخبار کسب و کار تریبون
    همراه اول